NGỌC YẾM TRẮNGChụp ảnh sen hồ tây đẹp với trang phục 

Một ngày chụp ảnh sen cùng với khách hàng Ngọc tại đầm sen hồ tây 

 

Các Album Khác: